Όροι και κανονισμοι

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ.