ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για πληροφορίες σχετικά με το Dot.on.the.map Industry Days επικοινωνείτε με:

Δανάη Στυλιανού

Επικεφαλής Dot.on.the.map Industry Days

E: dotonthemap[at]cyprusfilmdays.com

 

Για θέματα φιλοξενίας παρακαλώ επικοινωνείτε με:

Δήμητρα Χατζηγιάννη

Φιλοξενία

E: demetra_hadjiyiannis[at]hotmail.com