April 12 – 20, 2024

Rules & Regulations Greek

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α1. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου ‘Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος’ είναι το επίσημο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ της
Κύπρου. Συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Θέατρο Ριάλτο. Την ευθύνη για την επιλογή των ταινιών, τον καταρτισμό του προγράμματος προβολών και των παράλληλων εκδηλώσεων  έχει τριμελής Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο.

Α2. Στόχοι του φεστιβάλ είναι:
– Η συμβολή στην ανάπτυξη, προβολή και κινητικότητα της  τέχνης του κινηματογράφου στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή
– Η προβολή του έργου κινηματογραφιστών από όλο τον  κόσμο και η γνωριμία του με το κοινό της Κύπρου.
– Η λειτουργία του ως κομβικού σημείου συνάντησης του

Α3. Το φεστιβάλ είναι ετήσιο και πραγματοποιείται παράλληλα στη Λεμεσό και τη Λευκωσία. Η 13η έκδοση του φεστιβάλ θα  πραγματοποιηθεί από τις 17 μέχρι τις 26 Απριλίου 2015.

Α4. Για το 2015 το φεστιβάλ περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

– Glocal Images – Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα:

Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Οι  επιλογές της καλλιτεχνικής επιτροπής προέρχονται από όλο το εύρος του παγκόσμιου χάρτη, με έμφαση στον κινηματογράφο των ηπείρων που περιβάλλουν την Κύπρο και έχουν ως
στόχο να αναδείξουν τον κινηματογράφο ως τέχνη και ως  εργαλείο διαπολιτισμικού διαλόγου. Το Glocal Images στοχεύει  επίσης στην προσέλκυση ταινιών που σκιαγραφούν τους  ιδιαίτερους “χρωματισμούς” ενός τοπικού κινηματογράφου και  συνάμα αντλούν από τις θεματικές και στιλιστικές επιλογές  ενός σύγχρονου διεθνικού κινηματογράφου. Κάθε ταινία του τμήματος αυτού προβάλλεται μία φορά στη Λεμεσό και μία στη Λευκωσία.

– Viewfinder – Ματιές στο Σύγχρονο Διεθνή Κινηματογράφο

στο οποίο επιλέγονται να συμμετάσχουν ταινίες μυθοπλασίας  μεγάλου μήκους. Στο τμήμα αυτό φιλοξενούνται ταινίες που έχουν διακριθεί κατά τη διάρκεια της φεστιβαλικής χρονιάς και επιλέγονται με βάση τα κριτήρια της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση του κοινού γύρω από τις επιλογές σημαντικών φεστιβαλικών κέντρων.

Παράλληλα Προγράμματα με ειδικές προβολές, θεματικές ενότητες και αφιερώματα στο έργο διακεκριμένων κινηματογραφιστών απ’ όλο τον κόσμο.

– Παράλληλες Εκδηλώσεις με εργαστήρια και master classes.

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ‘GLOCAL IMAGES –

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ’

Β1. Όλες οι ταινίες που συμμετέχουν στο ‘Glocal Images – Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα’ επιλέγονται και προσκαλούνται από την  Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ έπειτα από υποβολή της  αίτησης συμμετοχής.

Β2. Ο αριθμός των ταινιών που θα επιλεχθούν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και του  προγράμματος του φεστιβάλ.

Β3. Κριτήρια Επιλογής:

 Οι ταινίες που συμμετέχουν στο ‘Glocal Images – Διεθνές

– Να είναι ταινίες μυθοπλασίας.

– Να προβάλλονται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

– Να είναι παραγωγής 2014 ή 2015, δηλαδή η παραγωγή τους να

– Να είναι διαθέσιμες σε μορφή:

Διαγωνιστικό Τμήμα’ πρέπει:

έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

Digital Cinema Package

ή

κόπια 35 χιλιοστών.

Κανένα άλλο φορμά δεν γίνεται αποδεκτό.

– Να έχουν διάρκεια άνω των 60 λεπτών.

Β4. Διαδικασία:
Η αίτηση για συμμετοχή μιας ταινίας στο τμήμα αυτό πρέπει να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας  www.cyprusfilmdays.com είτε ταχυδρομικώς ή με ταχυαποστολέα  στη διεύθυνση: ΘΕΑΤΡΟ ΡΙΑΛΤΟ, “Κινηματογραφικές Μέρες  Κύπρος – Αίτηση Συμμετοχής”, οδός Ανδρέα Δρουσιώτη 19,  Πλατεία Ηρώων 3040 Λεμεσός – Κύπρος, Τ.Θ. 50332, 3603  Λεμεσός Κύπρος και να περιλαμβάνει:
 – Δύο (2) DVD της ταινίας σε σύστημα PAL ή NTSC σε οποιοδήποτε region με Αγγλικούς υπότιτλους. Τα DVD δεν επιστρέφονται εκτός
σε περίπτωση που ζητηθεί από τον αποστολέα. Οι ταινίες δύνανται  να υποβάλλονται μέσω ασφαλούς διαδικτυακού συνδέσμου (safe online screener).
– Το σχετικό έντυπο Αίτησης Συμμετοχής στο Διεθνές Διαγωνιστικό  Τμήμα ‘Glocal Images’ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
τον εντεταλμένο παραγωγό ή τον κάτοχο των δικαιωμάτων της ταινίας. Η αίτηση μπορεί να εξασφαλιστεί από το www.cyprusfilmdays.com. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από συμπληρωμένο έντυπο “Αίτηση Συμμετοχής” δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
– Το φεστιβάλ δεν χρεώνει δικαίωμα συμμετοχής (entry fee) για συμμετοχή στο τμήμα αυτό.
– DVD που αποστέλλονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της Συνθήκης Σένγκεν θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Χωρίς εμπορική αξία, μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς».

 Προϋποθέσεις
Β5. Οι ταινίες που επιλέγονται για να προβληθούν στο “Glocal Images – Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα” πρέπει να είναι στην πρωτότυπη τους  εκδοχή (original version) με αγγλικούς υποτίτλους τυπωμένους  στην κόπια (on print).
Το φεστιβάλ αναλαμβάνει τη μετάφραση και ετοιμασία ηλεκτρονικών υποτίτλων στα Ελληνικά. Ως εκ τούτου, εντός δέκα  ημερών από την επιλογή μιας ταινίας στο τμήμα αυτό, πρέπει να υποβληθεί κατάλογος διαλόγων (dialogue list) στα Αγγλικά για  σκοπούς μετάφρασης. Οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση σε σχέση με τον υποτιτλισμό μιας ταινίας θα πρέπει να γίνεται μετά από συνεννόηση με το φεστιβάλ. Μαζί με τους διαλόγους στα Αγγλικά θα πρέπει να αποσταλεί επίσης ενημερωτικό υλικό για την ταινία όπως αφίσες, φωτογραφίες, press kit, trailers κοκ.

Β6. Κριτική Επιτροπή
Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ ορίζει τριμελή  Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ ορίζει επίσης τον πρόεδρο Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από προσωπικότητες του κινηματογράφου, η οποία αποφασίζει για την επιλογή των ταινιών που θα βραβευθούν.και τον γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής. Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Άτομα που έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις ταινίες που προβάλλονται στο τμήμα αυτό δεν μπορεί να είναι μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

Β7. Η Κριτική Επιτροπή απονέμει τα εξής βραβεία:
– Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images. Το Βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό πόσο 6,000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας (ex aequo) στον Εντεταλμένο Παραγωγό (3,000 ευρώ) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (3,000 ευρώ).

– Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images. Το Βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 3,000 ευρώ το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας (ex aequo) στον Εντεταλμένο Παραγωγό (1500 ευρώ) και στον Σκηνοθέτη της ταινίας (1500 ευρώ).

– Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Glocal Images. Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 1,000 Ευρώ το οποίο  καταβάλλεται στον Σκηνοθέτη της ταινίας (1000 Ευρώ).
– Η Κριτική Επιτροπή μπορεί επίσης να απονέμει μέχρι τρεις Τιμητικές Διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν συνοδεύονται από
χρηματικό ποσό.
– Το κάθε Βραβείο απονέμεται μόνο σε μία ταινία και δεν επιτρέπεται η απονομή του εξ ημισείας (ex aequo) σε δύο ταινίες.
– Τα χρηματικά Βραβεία ενδεχομένως να αποτελούν χορηγίες άλλων οργανισμών.
– Η καταβολή του χρηματικού ποσού που συνοδεύουν τα βραβεία γίνεται σε Ευρώ.

Β8. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο “Glocal Images – Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα” είναι η Παρασκευή
13η Φεβρουαρίου 2015. Η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης θα θεωρηθεί ως η ημερομηνία που υποβλήθηκε η
αίτηση. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για την επιλογή τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015. Οι κόπιες των επιλεγμένων ταινιών πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία του φεστιβάλ το αργότερο μέχρι τις 8 Απριλίου 2015 και θα επιστρέφονται εντός δύο (2) εβδομάδων μετά το πέρας των προβολών στις 26 Απριλίου 2015.

Β9. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας που συμμετέχει στο τμήμα αυτό στην Κύπρο.

Β10. Το φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα μιας επιπλέον προβολής στην Κύπρο των τριών ταινιών που βραβεύονται σε χώρο δικής του  επιλογής και μέσα στα χρονικά πλαίσια που δεν ξεπερνούν τις 7

Β11. Το κόστος αποστολής της κόπιας της ταινίας που συμμετέχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα, καθώς και η ασφάλισή της κατά διάρκεια της αποστολής καλύπτεται από τον αποστολέα. Το φεστιβάλ αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής της κόπιας στον αποστολέα. Σε περίπτωση που η κόπια προέρχεται ή αποστέλλεται σε άλλο φεστιβάλ τηρούνται οι συνήθεις διαδιακασίες. Οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με την ασφάλιση της κόπιας της ταινίας έναντι ζημιάς ή απώλειας αφού παραληφθεί από το φεστιβάλ μέχρι τη στιγμή που θα παραδοθεί στο ταχυδρομείο/ ταχυαποστολέα για επιστροφή (delivery agent) ή κατευθείαν σε εκπρόσωπο της ταινίας, αποτελεί ευθύνη του φεστιβάλ. Οποιαδήποτε ζημιά στην κόπια της ταινίας θα πρέπει να αναφερθεί γραπτώς μέσα σε μία εβδομάδα από την παραλαβή της και πριν από την επόμενη προβολή της. Οποιεσδήποτε διεκδικήσεις θα κριθούν με βάση τη σχετική αναφορά του παραπονουμένου. Σε περίπτωση απώλειας ή ολικής  ζημιάς του οπτικού υλικού, το φεστιβάλ ευθύνεται μόνο για το  κόστος αντικατάστασης του.

Β12. Για οποιαδήποτε θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια στους παρόντες κανονισμούς του Διαγωνιστικού Τμήματος «Glocal  Images» του φεστιβάλ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου –  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2015, οι διοργανωτές του  φεστιβάλ διατηρούν το δικαίωμα κάθε περίπτωση.

Β13. Συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα “Glocal Images” του φεστιβάλ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2015, προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή του  παρόντος κανονισμού.

 

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑVIEWFINDER – ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Γ1. Δεν υπάρχει διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο τμήμα αυτό και όλες οι ταινίες επιλέγονται και προσκαλούνται απ’ ευθείας από την Καλλιτεχνική Επιτροπή του φεστιβάλ. Κάθε ταινία του τμήματος αυτού προβάλλεται μία φορά στη Λεμεσό και μία στη Λευκωσία.

Γ2.        Οι ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα αυτό πρέπει:

–    Να είναι ταινίες μυθοπλασίας.

–    Να προβάλλονται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

–    Να είναι παραγωγής 2014 ή 2015 δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή τους μετά  την 1η Ιανουαρίου 2014.

–    Να έχουν διάρκεια άνω των 60 λεπτών.

Εξαιρέσεις σε σχέση με τα πιο πάνω μπορούν να υπάρξουν ανάλογα με τη κρίση της Κριτικής Επιτροπής.  

Γ4.    Οποιαδήποτε θέματα σε σχέση με τη συμμετοχή μιας ταινίας στο τμήμα αυτό, όπως αποστολή, προβολή, υποτιτλισμός κοκ διευθετούνται με απ’ ευθείας συνεννόηση του φεστιβάλ με τον δικαιούχο.  

Γ5.    Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημόσια προβολή ταινίας που συμμετέχει στο τμήμα αυτό στην Κύπρο.

Γ6.    Για οποιαδήποτε θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια στους παρόντες κανονισμούς του Τμήματος ”Viewfinder – Ματιές στο σύγχρονο διεθνή κινηματογράφο” του φεστιβάλ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2015, οι διοργανωτές του φεστιβάλ διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Γ7.    Συμμετοχή στο Τμήμα ” Viewfinder – Ματιές στο σύγχρονο διεθνή κινηματογράφο” του φεστιβάλ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2015, προϋποθέτει την πλήρη  αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Δ1.     Η συμμετοχή κυπριακών ταινιών στα δύο τμήματα του φεστιβάλ υπόκειται στους όρους και κανονισμούς του φεστιβάλ όπως περιγράφονται πιο πάνω.

Δ2.    Επειδή ένας από τους στόχους του φεστιβάλ είναι η προώθηση και προβολή του εγχώριου κινηματογράφου, παρέχεται η δυνατότητα    ειδικών προβολών κυπριακών ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, εκτός του κυρίου προγράμματος, έστω κι αν αυτές έχουν προβληθεί προηγουμένως στις κινηματογραφικές αίθουσες ή σε άλλα φεστιβάλ στην Κύπρο.

    Οι κυπριακές ταινίες που προβάλλονται ως ειδικές προβολές θα πρέπει:

–    Να είναι κυπριακής παραγωγής ή συμπαραγωγής με κύρια χώρα παραγωγής την Κύπρο.

–    Να έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή τους μετά  την 1η Ιανουαρίου 2014

–    Να μην έχουν προβληθεί προηγουμένως στο φεστιβάλ.

–    Να είναι διαθέσιμες σε μορφή:

Digital Cinema Package

ή/και

κόπια 35 mm.  

Κανένα άλλο φορμά δεν γίνεται αποδεκτό.

–    Να έχει διάρκεια άνω των 60 λεπτών.

 

Ε. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ

Ε1.     Οι ταινίες που συμμετέχουν στα δύο επίσημα προγράμματα, το “Glocal Images – Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα” και το “Viewfinder – Ματιές στον Σύγχρονο Διεθνή Κινηματογράφο”, συμμετέχουν αυτόματα στο βραβείο κοινού. Ταινίες που συμμετέχουν ως Ειδικές Προβολές είναι επίσης επιλέξιμες για το Βραβείο Κοινού, δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπορική προβολή τους στην Κύπρο και ότι η παραγωγή τους έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΤ1.    Για οποιαδήποτε θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόνοια στους παρόντες κανονισμούς, οι διοργανωτές του φεστιβάλ θα αποφασίσουν με βάση την πρακτική που ακολουθείται διεθνώς, ανάλογα με τη κάθε περίπτωση.

ΣΤ2.    Συμμετοχή στο φεστιβάλ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου –

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 2015, προϋποθέτει την πλήρη  αποδοχή του παρόντων όρων και κανονισμών.