Χορηγοί 2022

Διοργανωτές

In partnership with

Υπο την αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγός Βραβείου Καλύτερου Σκηνοθέτη

Φιλοξενία

Τεχνική Υποστήριξη

Στηρίζουν